Gubbene våre lever nok en vår.

Med hvitt hår, sammenbitte tenner, rolige blikk og resignerte sjeler. De har levd hele livet på gata, ingen har savnet dem, ingen har savnet dem. Men livet har forandret dem...

Gubbene våre lever nok en vår. Les mer "